اخبار

انعکاس خبر همایش مهندسین ساختمان در پژوهشگاه نیرو در ژورنال KNX

در این همایش، به سخنرانی مهندس سلیمانی ابیانه، سیستم های اتوماسیون ساختمان تحت KNX در یک کارگاه 2 ساعته بررسی شد.

این همایش در شهریور 97 برگزار شد.

همایش راهکار های ساختمان هوشمند با همکاری شرکت EAE ترکیه و مرکز معماری ایران

این همایش در هتل هما با حضور مهندسین برق، مکانیک ، عمران و معماری ساختمان در سالن زمرد در هتل همای تهران در مرداد 98  برگزار شد . 


همایش مدرسه سبز در تهران-بهره گیری از پروتکل هوشمند سازی KNX در مدارس

این همایش توسط وزارت آموزش و پرورش برای تمام مدیران مدارس و دست اندرکاران فضای آموزشی در تهران در مرداد 98 برگزار گردید. 

مهندس سلیمانی ابیانه ارائه ای 1 ساعته در زمینه هوشمند سازی مدارس تحت پروتکل KNX داشتند که با علاقه شرکت کنندگان همراه بود . 

چاپ مقاله مهندس سلیمانی ابیانه در مجله نظام مهندسی استان تهران

در این مقاله معرفی به سیستمهای هوشمند و از جمله KNX ارائه شده است . تصاویرگویا و زبان ساده و فنی از  خصوصیات این ارائه می باشد. 

برگزاری سیمنار هوشمند سازی در ساختمان نظام مهندسی برای مهندسین برق که با استقبال خوبی رو به رو شد

تالیف و ترجمه کتاب مقدماتی، پیشرفته و سیستم های سرمایش و گرمایش بر مبنای KNX 

این کتاب توسط امیر سلیمانی ابیانه در سال 1400 نوشته و چاپ شده است . 

انتخاب کتاب هوشمند سازی ساختمان برمبنای KNX تالیف امیر سلیمانی ابیانه توسط انجمن KNX در بین کاندید های سال ۲۰۲۲