اخبار

انعکاس خبر همایش مهندسین ساختمان در پژوهشگاه نیرو در ژورنال KNX.

در این همایش، به سخنرانی مهندس سلیمانی ابیانه ، سیستمهای اتوماسیون ساختمان تحت KNX در یک کارگاه 2 ساعته بررسی شد .

این همایش در شهریور 97 برگزار شد.

همایش راهکار های ساختمان هوشمند با همکاری شرکت EAEترکیه و مرکز معماری ایران.

این همایش در هتل هما با حضور مهندسین برق، مکانیک ، عمران و معماری ساختمان در سالن زمرد در هتل همای تهران در مرداد 98 برگزار شد .


همایش مدرسه سبز در تهران-بهره گیری از پروتکل هوشمندسازی KNX در مدارس

این همایش توسط وزارت آموزش و پرورش برای تمام مدیران مدارس و دست اندرکاان فضای آموزشی در تهران در مرداد 98 برگزار گردید.

مهندس سلیمانی ابیانه ارائه 1 ساعته در زمینه هوشمند سازی مدارس تحت پروتکل KNX داشتند که با علاقه شرکت کنندگان همراه بود .

چاپ مقاله مهندس سلیمانی ابیانه درمجله نظام مهندسی استان تهران

در این مقاله معرفی به سیستمهای هوشمند و از جمله KNX ارائه شده است . تصاویرگویا و زبان ساده و فنی از خصوصیات این ارائه می باشد.

برگذاری سیمنار هوشمند سازی در ساختمان نظام مهندسی برای مهندسین برق که با استقبال خوبی رو به رو شد

تالیف و ترجمه کتاب مقدماتی، پیشرفته و سیستمهای سرمایش و گرمایش بر مبنای KNX

این کتاب توسط امیر سلیمانی ابیانه در سال 1400 نوشته و چاپ شده است .

انتخاب کتاب هوشمند سازی ساختمان برمبنایKNX تالیف امیر سلیمانی ابیانهتوسط انجمن KNX در بین کاندید های سال ۲۰۲۲