درباره مرکز آموزش هوشمند ایران

این مرکز با توجه به نیاز روز به یادگیری تکنولوژی های جدید ولتاژ ضعیف در ساختمان و با توجه به پیشینه تجربه و دانش اساتید آن تشکیل شده است . 

در این مرکز سرفصلهای مهم در ساختمان از قبیل سیستم های مدیریت ساختمان BMS، سیستم های حفاظتی مانند CCTV تحت IP و نیز اصول طراحی برق ساختمان توسط اساتید مجرب و طی یک برنامه استاندارد تدریس می شود. 

چارت سازمانی شامل معرفی هر بخش

چارت سازمانی معرفی هر بخش

مدارک KNX

مدرک مقدماتی دوره KNX

KNX Basic course

مدرک پیشرفته دوره KNX

KNX Advance course

مدرک تدریس بین المللی از انجمن KNX

KNX Tutor course

مدرک BMS از انجمن NETX

KNX BMS course from NetX

مدارک BMS تحت BACnet ,LON

مدرک BMS از اشنایدر الکتریک

BMS Course from Schneider electric 

مدرک BACnet از اشنایدر الکتریک

BACnet course

مدرک LON از اشنایدر الکتریک

Lon course

مدرک دوره دیتاسنتر در اشنایدرالکتریک

Data center course

مدارک CCTV+Intercom

مدرک دوربین مداربسته مقدمانی از موبوتیکس آلمان

CCTV / IP - Basic

مدرک دوربین مداربسته پیشرفته از موبوتیکس آلمان

CCTV / IP - Advance

مدرک ابنترکام از موبوتیکس المان

Intercom/SIP