مشاوره

مشاور هوشمند سازی ساختمان

 مشاور


امروزه با توجه به اینکه پروژه ها در سایزهای بزرگ و خیلی بزرگ انجام می شوند, میبایست به سامانه‌های هوشمندسازی ساختمان مجهز باشند.  بنابراین کارفرمایان باید بتوانند این سامانه‌ها را بدون خطا انتخاب, خرید, ر‌اه اندازی و نصب نمایند. در این فرایند به کارفرمایان پیشنهاد میشود تا یک مشاور حرفه ای با سابقه درخشان در طراحی و اجرای این سامانه ها در طول انجام پروژه در کنار آنها قرار گیرد و به آنها کمک کند تا خطای بخش BMS به حداقل برسد.


خدمات مشاوران ما شامل:


نوع همکاری


منتور در هوشمند سازی ساختمان

منتور

وجود یک منتور حرفه ای و متخصص در کنار مهندسینی که به تازگی می‌خواهند پروژه‌های هوشمندسازی را طراحی کنند و یا اینکه آن ها را اجرا, نصب, برنامه نویسی و راه‌اندازی کنند الزامی است. برای کار در زمینه هوشمندسازی و انجام پروژه با حداقل خطا, به غیر از مطالعه, تجربه نیز لازم است و این تجربه را می‌توان از طریق یک منتور حرفه ای کسب کرد.


خدمات منتور های ما شامل:نوع همکاری