کیت آموزشی

در صورت داشتن هرگونه سوال، سوالات خود را با ما مطرح کرده و برای تهیه کیت آموزشی از ما مشاوره بگیرید.

کیت آموزشی مرکز آموزش های هوشمند - تجهیزات KNX

کیت آموزشی تجهیزات هوشمند

دانشجویانی که دوره های ارائه شده در ST Center را گذرانده اند، می تواند با قیمت فوق العاده همکاری کیت آموزشی ما را خریداری کنند. استفاده از تجهیزات واقعی موجود در کیت آموزشی، بهترین تمرین برای یادگیری بیشتر و ورود به مارکت و کار در پروژه های واقعی است. این کیت برای افراد حرفه ای نیز مناسب است و می توان از تجهیزات آن در شوروم ها نیز استفاده کرد. 

کیت آموزشی مجموعه ST Center علاوه برا تجهیزات واقعی شامل نقشه های اجرایی اسمبل کردن، فیلم های آموزشی و دستورالعمل ها نیز می شود.

محتوای کیت آموزشی برای یک واحد مسکونی یا ادارای کامل برای موارد زیر به کار برده می شود: