BCM01

این دوره فقط توسط مرکز آموزش هوشمند(ST Center)، پارتنر رسمی آکادمی Sontay انگلستان در ایران برگزار میشود. 

دوره به صورت آنلاین بوده و افرادی که آن را با موفقیت بگذرانند مدرک معتبر بین المللی پایان دوره را از آکادمی Sontay انگلستان دریافت خواهند کرد.

:BCM01

اصول HVAC و کنترل ساختمان

این دوره یک نمای کلی از سیستم‌ها و فناوری‌های استفاده شده در صنعت گرمایش، تهویه مطبوع و تهویه هوا ارائه می‌دهد.

سیستم های کنترل ساختمان و مدیریت ساختمان نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. این دوره برای افرادی طراحی شده است که از پیش در کنترل‌های ساختمانی مشغول به فعالیت هستند و دارای دانش و فهم اصطلاحات، فناوری‌ها و سیستم‌های مورد استفاده به عنوان یک مدیر، طراح یا مهندس نصب هستند. 

اهداف یادگیری در دوره BCM01:

برای ثبت نام در دوره BCM01 و دریافت مدرک بین المللی از آکادمی Sontay از طریق صفحه زیر با ما در ارتباط باشید.