BCM02

این دوره فقط توسط مرکز آموزش هوشمند(ST Center)، پارتنر رسمی آکادمی Sontay انگلستان در ایران برگزار میشود. 

دوره به صورت آنلاین بوده و افرادی که آن را با موفقیت بگذرانند مدرک معتبر بین المللی پایان دوره را از آکادمی Sontay انگلستان دریافت خواهند کرد.

:BCM02

تکنولوژی کنترل و اندازه گیری

این دوره، نمایی از سیستم‌ها و تکنولوژی‌های مورد استفاده در صنعت گرمایش، سرمایش و تهویه هوا ارائه می‌دهد. سیستم‌های کنترل و مدیریت ساختمان نیز در این دوره مورد بررسی قرار می‌گیرند. این دوره برای مهندسان و تکنسین‌ها طراحی شده است که دارای برخی اطلاعات و تجربه عملی حداقل یک سال در این صنعت هستند. همچنین توصیه می‌شود که علاقه مندان ابتدا دوره اصول HVAC و کنترل ساختمان (BCM01) را بگذرانند.

اهداف یادگیری در دوره BCM02:

برای ثبت نام در دوره BCM02 و دریافت مدرک بین المللی از آکادمی Sontay از طریق صفحه زیر با ما در ارتباط باشید.