BCM04

این دوره فقط توسط مرکز آموزش هوشمند(ST Center)، پارتنر رسمی آکادمی Sontay انگلستان در ایران برگزار میشود. 

دوره به صورت آنلاین بوده و افرادی که آن را با موفقیت بگذرانند مدرک معتبر بین المللی پایان دوره را از آکادمی Sontay انگلستان دریافت خواهند کرد.

:BCM04

     عملیات کنترلی منابع گرمایشی

این دوره یک نمای دقیق از تمام انواع منابع و سیستم‌های گرمایش به همراه کاربردهای کنترلی مرتبط به آنها ارائه میدهد. این دوره پیشرفته برای مهندسان و تکنسین‌هایی پیشنهاد میشود که دارای سطح دانش خوبی هستند و تجربه حداقل دو سال کار در صنعت را دارند. همچنین توصیه می‌شود که علاقه مندان ابتدا دوره اصول HVAC و کنترل ساختمان (BCM01) را بگذرانند.

اهداف یادگیری در دوره BCM04:

محتوای دوره BCM04:

برای ثبت نام در دوره BCM04 و دریافت مدرک بین المللی از آکادمی Sontay از طریق صفحه زیر با ما در ارتباط باشید.