BCM05

این دوره فقط توسط مرکز آموزش هوشمند(ST Center)، پارتنر رسمی آکادمی Sontay انگلستان در ایران برگزار میشود. 

دوره به صورت آنلاین بوده و افرادی که آن را با موفقیت بگذرانند مدرک معتبر بین المللی پایان دوره را از آکادمی Sontay انگلستان دریافت خواهند کرد.

:BCM05

     کنترل سیستم تهویه هوا

این دوره نیازمندی‌های اجزای سیستم تهویه و چگونگی کنترل آن‌ برای عملکرد مؤثر و بهره‌وری انرژی را به تفصیل شرح می‌دهد. این دوره برای مدیران، برقکاران و مهندسانی طراحی شده است که مسئول طراحی، نصب و راه‌اندازی تکنولوژی ها و سیستم‌های کنترل ساختمان برای تهویه و هواسازی هستند. این دوره پیشرفته بر پایه دانشی که در دوره‌های BCM01 تا BCM04 کسب شده است، تدریس میشود.

اهداف یادگیری در دوره BCM05:

برای ثبت نام در دوره BCM05 و دریافت مدرک بین المللی از آکادمی Sontay از طریق صفحه زیر با ما در ارتباط باشید.