مقالات

با ما از مقالات روز دنیا در زمینه هوشمندسازی با خبر باشید...

کلیدهای هوشمند و تفاوت آنها با کلیدهای عادی
اینترنت اشیا در KNX
کنترل کیفیت هوا و میزان CO2 موجود در کلاس ها
کد IP چیست
روش های ارتباطی در پروتکل KNX
انواع کابل های مختلف در پروتکل knx
کنترل فن سرعت متغیر در KNX